Momenteel worden er werkzaamheden in Cadzand uitgevoerd om het terrein bouwrijp te kunnen maken. Afgelopen weken zijn er sloopwerkzaamheden, deze zijn reeds afgerond. Daarnaast zijn op dit moment een archeologisch opgraving en het ruimen van zogenaamde niet gesprongen explosieven gaande. Tot op heden lopen deze onderzoeken volgens schema. Zodra deze werkzaamheden volledig afgerond zijn kan er gestart worden met de aanleg van alle infrastructuur.