In de afgelopen periode is er hard gewerkt op het bouwterrein. Zo zijn er meerdere oude bommen aangetroffen die nog afkomstig zijn uit de Tweede Wereldoorlog en is er nog meer puin uit de grond gehaald. Momenteel zijn we druk bezig met het aanleggen van de wegen op het terrein en vinden er nog andere werkzaamheden plaats. We zijn dankbaar dat de bouw vordert ondanks de meerdere tegenslagen in de bouw.