Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de
vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de
website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons
toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-
mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt
zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele
overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze
(potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een
offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen
een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of
werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot
en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw
persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de
overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke
specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te
voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te
kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te
kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
Bent u een andere relatie dan een (potentiele) leveranciers of opdrachtnemer, dan
maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken indien u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel
omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.

(function(e,t,o,n,p,r,i){e.visitorGlobalObjectAlias=n;e[e.visitorGlobalObjectAlias]=e[e.visitorGlobalObjectAlias]||function(){(e[e.visitorGlobalObjectAlias].q=e[e.visitorGlobalObjectAlias].q||[]).push(arguments)};e[e.visitorGlobalObjectAlias].l=(new Date).getTime();r=t.createElement("script");r.src=o;r.async=true;i=t.getElementsByTagName("script")[0];i.parentNode.insertBefore(r,i)})(window,document,"https://diffuser-cdn.app-us1.com/diffuser/diffuser.js","vgo"); vgo('setAccount', '650043235'); vgo('setTrackByDefault', true); vgo('process');